σπαραγμός
post chirurgiam cardiacam
ego cum Agathodaemone qui me strangulat
ego pictus in tertio genere picturae Pompeianorum
Ianus triceps
ὁ Ὁμηρικὸς ὕμνος εἰς Πενθέα (ἡ νῆσος, Ταυρομέτωπος, τὸ κάρα τοῦ Ὀδυσσέως)
σχεδάριον: ἡ Γαῖα (καὶ οἱ δύο Σατύροι)
Ἀπολλώνιός τις
ἡ Μελπομένη καί ἡ Θάλεια
caput Satyri de Villa Mysteriorum
η Οικογένεια
ὁ Πλάτων
ὁ Εὐριπίδης
ὁ Ὅμηρος
P. Virgilius Maro
imperium
τοῦ Λαοκόωντος
Sjálfselska/ὁ Ὅρος
τὸ τοῦ Ἰλισοῦ ἄγαλμα
ἡ Ἀριάδνη καταλελειμμένη
ἡ Ἀκταία
Θεά μετὰ διαδήματος
Τὸ Πέμπτον Γένος
invocatio
Amor vincit omnia
Θεός ποταμοῦ
A satyr looking at his tail
ὁ ἀνήρ
First fragment: Back of a man
ὁ Ἔρως καὶ ὁ Ἀντέρως