σχεδάριον: ἡ Γαῖα (καὶ οἱ δύο Σατύροι)

Study for Gaia (and the Two Satyrs)

24-carat goldpoint on clay coat paper

7.25"x10"

2018

caput Satyri de Villa Mysteriorum

Head of a Satyr from the Villa of the Mysteries

egg tempera on gessoed panel

3"x3"

2018

ἡ Μελπομένη καί ἡ Θάλεια

 Melpomene and Thalia

Graphite on paper

27.5"x"33"

2018

η Οικογένεια
Family
24-carat goldpoint and silverpoint on clay coat paper
10"x17"
2017
ἡ Ἀριάδνη καταλελειμμένη
Ariadne abandoned
Graphite on paper
22"x30"
2017
τὸ τοῦ Ἰλισοῦ ἄγαλμα
Sculpture of Ilissos
Graphite on paper
22"x30"
2017
ἡ Ἀκταία
Actaea
Graphite on paper
22"x30"
2017
Θεά μετὰ διαδήματος
A goddess with a diadem
24-carat goldpoint and silverpoint on prepared paper
14"x11"
2016
ὁ ἀνήρ
Man
Graphite on paper
42"x36"
2015