Γιγνώσκω ἐμαυτόν
I know myself
Graphite on paper
24"x12.5"
2017
Sjálfselska/ὁ Ὄρος
Egotism/the Mountain
Silverpoint and copperpoint on  prepared paper 
17"x14"
2017
Τὸ Πέμπτον Γένος
The Fifth Generation (Self-portrait with a gunshot)
Charcoal on paper
47"x37"
2016